FSR61 - Bryter Aktuator - Eltako

Vi anbefaler å resette enheten før man begynner for å forsikre seg om at alle eventuelle tidligere innstillinger er fjernet. 
 

Factory Reset

 1. Sett den øverste velgeren i CLR; den røde LEDen begynner å blinke.
 2. I løpet av 10 sekunder, vri den nederste velgeren fra ca 60 -> 3 ganger; den røde LED vil slutte å blinke og skru seg av etter 2 sekunder.
 3. Aktuatoren er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.

Dersom LED ikke slukker etter steg 2, må man sette øverste velger bort fra CLR og begynne forfra.

 

Aktiver toveis kommunikasjon

 1. Sett den øverste velgeren i CLR; den røde LEDen begynner å blinke.
 2. I løpet av 10 sekunder må man vri den nederste velgeren 3 ganger fra 60 -> 2; den røde LEDen vil lyse fast i 2 sekunder, deretter slukke.
 3. Toveis kommunikasjon er nå på.


Lær inn trådløs bryter

 1. Sett den nederste velgeren i 2
 2. Sett den øverste velgeren i LRN; LED blinker
 3. Trykk bryter av, LED slukker
 4. Sett den nederste velgeren i  
 5. Sett den øverste velgeren i LRN; LED blinker
 6. Trykk bryter på, led slukker

 
Lær inn Future Home app

 
 1. Sett den nederste velgeren i 2
 2. Sett den øverste velgeren i LRN; LED blinker
 3. Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.
 4. Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.
 5. Trykk på EnOcean Enhet og velg FSR61 fra listen.
 6. Når LED slukker så har aktuator mottatt signal, ta deretter aktuator ut av LRN slik den kan sende bekreftelse tilbake.
 7. Etter 2-5 sekunder går den til neste steg i innlæringsprosessen.
 8. Sett den nederste velgeren i  
 9. Sett den øverste velgeren i LRN; LED blinker og vil deretter slukke.
 10. Ta øverste velger ut av LRN
 11. App responderer med Suksess!, innlæringsprosessen er ferdig.
 12. Gi aktuator et navn feks “Taklampe”
 13. Trykk deretter Lagre

 

Innstillinger for aktuator

 1. Sett den nederste velger i 
 2. Den øverste velgerne i ESV.

 

Aktivering av repeteringsfunksjon

 1. Skru av spenning
 2. Sett inn en lask mellom bryter inngang og L
 3. Skru på spenning på aktuatoren, dersom LED lyser i 5 sek er repeater funksjon aktivert. Dersom den lyser i 2 sek blir repetering skrudd av. Man må skru av og på spenning med lasken på plass for å veklse mellom repetering på/av.
 4. Skru av spenning
 5. Fjern lasken og koble opp aktuatoren slik den skal benyttes.

 

 
 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse