Rekkeviddeplanlegging

Introduksjon

I de aller fleste boliger og hytter vil både Z-Wave og EnOcean fungere helt fint uten at du som bruker eller installatør trenger å gjøre noe spesielt. I noen tilfeller vil det være nødvendig å planlegge bedre for å sørge for at det trådløse signalet får optimale forhold. Betong, glass eller andre forstyrrende elementer vil i noen tilfeller føre til at signalet svekkes.

Både EnOcean og Z-Wave benytter 868 MHz RF-teknologi. Denne teknologien er standard for hjemme automasjon og har god gjennomtrengningsevne i boliger. 

Under planlegging av rekkevidde er det viktig å merke seg at det er en forskjell på EnOcean og på Z-Wave.

EnOcean

Enocean benytter seg av såkalt stjerne-nettverk og enheter med innebygget repetering.

  • Dersom man aktiverer repetering på alle enhetene i nettverket vil dette føre til mer "støy" og dårligere kommunikasjon.
  • På EnOcean er det fordelaktig å aktivere repetering kun på de enhetene som trenger det.
  • Dersom du har en EnOcean-enhet som du ikke oppnår kontakt med, så vil det være naturlig å aktiverte repeat funksjon på den EnOcean-enheten som er nærmest den med kommunikasjonsproblem.
  • I etasjeskille bør EnOcen-enheter med repetering stå rett under/ovenfor hverandre.

  

Z-Wave

Z-Wave benytter seg av såkalt Mesh-nettverk, her snakker alle enhetene sammen med hverandre, direkte til Smarthub eller gjennom andre Z-Wave-enheter for å få signalene frem.

  • Et Z-Wave-nettverk vil vedlikeholde seg selv og beregne ut hva som er den optimale ruten gjennom andre enheter og til den sentrale kontrolleren som er Smarthub.
  • Her er det ikke nødvendig å planlegge hvor man skal aktivere repetering eller kanskje også plassering da nettverket finner ut selv hva som er optimalt.
  • Dersom man lærer inn en Z-Wave-enhet en plass i boligen og senere flytter den til et annet sted bør man utføre en "node update". Dette gjøres stort sett ved å trykke en gang på inkluderingsknappen eller bruksknappen på enheten. Se manualen for produktet for hvordan man gjør dette.

Felles

Felles for begge standardene er at det lønner seg å starte installasjon av komponenter nærmest mulig Smarthub for så å jobbe seg lenger og lenger bort til andre rom eller etasjer i boligen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse