Brukertilgang

Den som setter opp en Smarthub for første gang blir automatisk eier av et sted. Eierskapet kan senere overføres til en ny eier ved behov.

Under "Oppsett" og "brukertilganger" kan du legge til brukere som du ønsker skal ha tilgang til stedet du er eier eller administrator av. 

For å legge til en ny bruker velger man + og velger ny bruker eller Support bruker.

Roller

Futurehome support - Dersom du har behov for assistanse kan du legge til Futurehome support som en bruker i systemet. Futurehome support får automatisk administrator tilgang og vil ha tilgang i en uke. Tilgangsperioden er satt til 1 uke for å kunne gi tilstrekkelig med til til eventuell feilsøking. Du kan når som helst fjerne support brukeren manuelt før tilgangen utløper men husk at den må legges til igjen dersom det er behov for mer kundestøtte.

Add_user_SupportAgent_NO.png

Beboer - En beboer er en bruker som selv bor i boligen. f.eks et barn, et ektefelle eller lignende.

Kontaktperson - En kontaktperson er en person som du ønsker skal ha tilgang til stedet for å motta push varslinger ved alarmer og lignende.

Gjest - En gjest er en person som skal ha tilgang til systemet da den i en periode skal oppholde seg på stedet.

Tjenesteyter - En tjenesteyter er en profesjonell som skal ha tilgang til stedet. Eksempler på en profesjonell kan være elektriker, rørlegger, renholds arbeider eller andre typer håndverkere.

Relasjon 

Når man har valgt rolle kan man ytterligere definere relasjon. Eksempel på relasjon kan være ektefelle, barn, rørlegger, elektriker osv. Denne informasjonen er ikke pålagt men det vil hjelpe til å danne en oversikt over brukertypene.

Språk

Når du legger til en bruker kan man velge hvilket språk brukeren skal ha som standard. Dette betyr at brukeren vil motta sin første e-post med riktig språk. Brukeren kan selv velge et annet språk under sin bruker profil senere.

Administrator

Du kan velge om brukeren du legger til skal være en administrator eller ikke. Dersom brukeren er administrator vil den ha samme tilgang som eier utenom mulighet til å fjerne eier som bruker samt nullstille stedet, det er det kun eieren som kan.

Rom

Man kan velge om en bruker skal ha tilgang til alle nåværende og fremtidige rom eller kun utvalgte rom. Dersom man velger alle rom vil også rom som opprettes på et senere tidspunkt bli tilgjengelig for denne brukeren. Velger man å kun gi tilgang til enkelte rom må man manuelt gå inn å gi tilgang til nye rom som opprettes.

Moduser

Her kan man velge om brukeren skal ha tilgang til moduser eller ikke.

Snarveier

Her kan man velge om brukeren skal ha tilgang til snarveier eller ikke.

Tilgangsperiode

Du kan velge om brukeren skal ha tilgang evig, gjentakende, eller bare en gang.

Evig tilgang gir brukeren tilgang helt til du som administrator fjerner tilgangen.

Gjentakende tilgang betyr at brukeren skal ha tilgang til stedet utvalgte dager innenfor en tidsperiode hver dag. Her kan man velge å gi tilgang mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og/eller søndag. Du kan også bestemme tidsperiode hver dag brukeren skal ha tilgang, fra klokkeslett til klokkeslett.

Engangs tilgang lar deg legge til en bruker som skal ha tilgang fra en periode til en annen periode. For eksempel fra 01 januar klokken 12:00 til 02 februar kl 16:00.

Add_user_NO.png

 

 

Man kan gi tilgang til personer som har en bruker eller som ikke enda har laget en Futurehome bruker. Når en gir tilgang til en ny bruker som ikke har konto fra før vil brukeren motta en e-post om at man har fått tilgang til en lokasjon. Første gangen denne personen skal logge inn må han eller hun resette passordet sitt. Dette da det ikke er laget en bruker for denne personen enda.

Log_in_opt.png

Dersom man gir tilgang til en bruker som allerede har en Futurehome konto så vil brukeren få en e-post om at han eller hun er lagt til på et sted, stedet vil automatisk dukke opp i appen til denne personen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse