FSB61 - El. motor aktuator - Eltako

 
 
Innlæring av trådløs bryter
 1. Sett den nederste velgeren i min
 2. Sett den øverste velgeren i LRN. (LED blinker).
 3. Trykk på bryteren som skal læres inn. (LED slukker)
 4. Vri øvereste velger bort fra LRN
 5. Velg innstilling for el. motor (se under) 
 
Slå på bekreftelse signal
 1. Sett den øverste velgeren i CLR. (LED blinker)
 2. I løpet av 10 sekunder skal den nederste velgeren skrus mot venstre til stop frem og tilbake 3 ganger. (LED slukker) 
 
Lær inn Futurehome app
 1. Sett den nederste velgeren i min
 2. Sett den øverste velgeren i LRN. (LED blinker)
 3. Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.
 4. Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.
 5. Trykk på EnOcean Enhet og velg FSB61 fra listen.
 6. Futurehome Smarthub vil deretter sende ut et signal til aktuator. (LED slukker)
 7. Vri øverste velger bort fra LRN, og sett øverste velger til GS3 (bekreftelse i app etter ca 5sekund).
 8. Velg innstilling for el. motor
 9. App responderer med Suksess!, innlæringsprosessen er ferdig.
 10. Gi aktuator et navn feks “Markise”
 11. Trykk deretter Lagre
 
Innstilling for el. motor
 1. Sett den øverste velgeren i GS1
 2. Ta tiden motoren bruker få topp til bunn
 3. Sett den nederste velgeren på målt tid
 
Reset til fabrikkinnstillinger
 1. Sett den øverste velgeren i CLR; den røde LEDen begynner å blinke.
 2. Ta den nederste velgeren fra min -> GS2 kjapt 3 ganger ila 10 sekund; den røde LEDen vil slukke.
 3. Aktuatoren er resatt til fabrikkinstillinger.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse