FUD61 - Universal dimmer aktuator - Eltako

Dersom du er usikker på om enheten har vært benyttet tidligere eller dersom du opplever problemer med å lære den inn i Smarthub anbefaler vi å begynne med å resette til fabrikkinnstilling. 
 

Reset til fabrikkinnstillinger

 1. Sett den nederste velgeren til LC3
 2. Sett den øverste velgeren i CLR; den røde LEDen begynner å blinke.
 3. I løpet av 10 sekunder vri den nederste velgeren 3 ganger fra LC3 -> EC1  ; den røde LEDen vil slukke.
 4. Aktuatoren er nå resatt til fabrikkinstillinger.

 

Innlæring

 

Slå på bekreftelse signal (toveis kommunikasjon)

 1. Sett nederste velger til LC3 igjen.
 2. Skru den øverste velgeren bort fra CLR.
 3. Sett den øverste velgeren tilbake til CLR. (LED blinker)
 4. I løpet av 10 sekunder skal den nederste velgeren skrus frem og tilbake 3 ganger fra LC3-> Auto. (LED slukker)

 

Lær inn Futurehome app

 1. Sett den nederste velgeren i EC1
 2. Sett den øverste velgeren i LRN. (LED blinker)
 3. Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.
 4. Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.
 5. Trykk på EnOcean Enhet og velg FUD61 fra listen.
 6. Futurehome Smarthub vil deretter sende ut et signal til aktuator. (LED slukker)
 7. Vri øverste velger bort fra LRN. (bekreftelse i app etter ca 5sekund)
 8. App responderer med Suksess!, innlæringsprosessen er ferdig.
 9. Gi aktuator et navn feks “Taklampe”
 10. Trykk deretter Lagre
 11. Velg lyskilder/trafo med den nederste velgeren.

 

 

Innlæring av trådløs bryter

 1. Sett den nederste velgeren i EC1
 2. Sett den øverste velgeren i LRN. (LED blinker).
 3. Trykk på bryteren som skal læres inn. (LED slukker)
 4. Vri øvereste velger bort fra LRN
 5. Velg lyskilder/trafo med den nederste velgeren

 

Aktivere EnOcean repetering (forsterker)

Sett inn en lask på bryter "inn" ▼legges inn og fas (L) samtidig som det settes strøm på aktuatoren vil repeater funksjonen slås på/av.

Når LED lyser i 2 sekunder er repeater AV

Når LED lyser i 5 sekunder er repeater PÅ

 

Innstilling av lyskilde/trafo
 
Auto: Automatisk deteksjon av lyskilde / trafo.
 
LC1-LC2-LC3: Spesial innstillinger for 230v LED (GU10).
 
EC1/EC2: Spesialinnstillinger for elektroniske dimmbare sparepærer.
 
Den øverste velgeren skrus bort fra LRN og du kan velge mellom å:
 
1. Å sette minimumsverdi på dimmeren: Sett den øverste velgeren til ønsket minimumsverdi for lyskilden i %. Mellom LRN og min
 
2. Å sette dimmehastighet på dimmeren: Sett den øverste velgeren til ønsket dimme hastighet.
 
Mellom maks og CLR NB: Det er ikke mulig å sette både minimumsverdi på lyskilde og dimmehastighet samtidig. Velges minimumsverdi for lyskilden er hastigheten på dimmeren fabrikk innstilt, velges dimme hastighet vil dimmeren dimme lyskilden til laveste nivå lyskilden er laget for.
 
 
 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse