Tidslinje og push varslinger

Tidslinjen

Tidslinjen gir deg detaljert historikk av alt som har skjedd i ditt hjem.

Hvem satte temperaturen til 21 grader? Hvem slapp inn rørleggeren kl.12?

Alle varsler blir lagret i denne tidslinjen, alle dører og vinduer som åpnes og lukkes, lys eller apparater som blir skrudd på eller av. Dersom man flytter eller gir et nytt navn til en enhet vil dette oppdateres under siste aktivitet.

Timeline___Push_opt.png

Push varslinger 

For å få opp hendelser på tidslinjen må man ha aktivert "Loggfør alle handlinger" under innstillinger for push varslinger. Her kan man også velge hvilke push varsler man ønsker å abbonnere på og vise på tidslinjen.

Varsler sendes til din smarttelefon når bevegelse blir registrert av bevegelsessensor, eller ved åpning av dører og vinduer med magnetkontakt. Appen er forhåndsprogrammert til å sende varsler ved bevegelse når husets modus er satt til "Borte" eller "Ferie".

Varsler er hendelser du har definert i innstillinger at du ønsker et varsel, altså en "push notifikasjon" fra, eksempelvis:

  • Bevegelse når ingen er hjemme
  • Temperaturen i noen rom er unaturlig høy eller lav
  • Det er oppdaget røyk i et rom
  • Det oppdages vannlekkasje
  • Lavt batteri på en enhet

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse