Tidsinnstillinger

Under tidsinnstillinger (Velg "Oppsett"  fra hovedmenyen og "Tidsinnstillinger") kan du sette opp handlinger som du ønsker skal skje ved gitte tidspunkt. Her kan du sette opp ditt smarthus til å aktivere moduser, belysning, temperatur, ulike apparater, osv, til gitte tidspunkter.

Du kan lage så mange tidsinnstillinger du måtte ønske. Du kan midlertidig deaktivere en tidsinnstilling, feks dersom du skal på ferie. En tidsinnstilling kan sette en modus, en tidsinnstilling kan kjøre en snarvei eller du kan lage en egendefinert tidsinnstilling som gjør akkurat det du ønsker.

Dersom man har tidsinnstillinger som endrer modus vil disse automatisk slutte å kjøre når huset står i ferie modus. Feks, en tidsinnstilling er satt til aktivere hjem modus hver ukedag kl 06:00. Dersom Huset står i feriemodus vil ikke den ikke kjøre. Andre egendefinerte tidsinnstillinger eller tidsinnstillinger som kjører en snarvei vil kjøre i alle moduser, med mindre de midlertidig deaktiveres.

Man kan sette en timer som skal kjøres en enkelt gang eller som er gjentakende. Under er et eksempel på en timer som  kjøres en enkelt gang frem i tid. Når den har kjørt den ene gangen vil den automatisk slettes etterpå.

Timers_config_opt.png

 NB! Når man lager en tidsinnstilling som styrer varme vil varmen starte 2 timer før ønsket tid slik at temperaturen man ønsker er nådd til satt tidspunkt.

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse