Moduser

Moduser er overordnede tilstander for stedet; Hjemme, Borte, Natt og Ferie.

Snarveier er egne scenarier man kan lage som kan kjøres uavhengig av modusene.

Under modus­-innstillinger kan du selv sette opp dine egendefinerte handlinger for de forskjellige modus tilstandene for hjemmet. Det vil si at du selv kan bestemme hva som skal skje dersom du trykker på “Hjem”, “Natt”, “Jobb” eller “Ferie” ikonene. Lås ytterdøren, skru av kaffetrakteren og skru av alle lysene når du aktiverer Sleep Mode. Du bestemmer helt selv hva som skal gjøre hva. Vi benytter oss av en “det du ser, er det du får” oversikt.

På dashbordet finner man "kortet" for å endre moduser øverst av de tilgjengelige kortene. Den aktive modusen for hjemmet indikeres med grønt. 

Bytte modus fra modus knapp

Dersom man du har en modusbryter kan denne pares mot din Smarthub og benyttes for å bytte mellom husets fire moduser.

Modeswitch___Phone.png

Hjemme modus er det modusen huset skal stå i dersom noen er hjemme. Bestemte triggere styres i forhold til denne modusen.

Borte er det modusen huset skal stå i mens beboerne er borte i en kortere periode enn et døgn for eksempel. Jobb, Ute på shopping osv. Alle tidsbaserte triggere som brukerne har i systemet vil fortsatt kjøre. Feks dersom man har en tidsbasert styring på å aktivere "Hjemme" modus hver morgen kl 06:30. Varsling om bevegelse i hjemmet sendes.

Natt er det modusen huset settes i når beboerne skal legge seg. Når man trykker på denne knappen vil lys, apparater og lås stilles inn til hvordan man ønsket det skulle være for natt. Triggere tilknyttet nattmodus blir aktiv.

Ferie er den modusen du setter huset i når man oppholder i lengre perioder fra huset. Gjentakende tidsbaserte triggere som endrer dine moduser kjøres ikke i denne modusen, kun engangs modus endringer ( egendefinerte tidsinnstillinger kjøres fortsatt i feriemodus for å kunne feks vanne i hagen eller simulere belysning mens man er på ferie) På denne måten kan du fortelle systemet at du kommer hjem til en bestemt dato og du kan klargjøre hjemmet ditt for når du kommer hjem. Varsling av aktivitet i hjemmet sendes i dette modusen.

Oppsett av Moduser

Navigere hit ved å gå til "Oppsett" på bunn-menyen og velge "Moduser" fra menyen. For å tilpasse en av de fire faste modusene trykker man på blyanten. For å opprette en ny snarvei trykker man på + og Lag en ny snarvei. For å endre på en eksisterende snarvei trykker man på blyanten.

Modes.png

 

Det første man velger i en modus eller snarvei er hvilke rom som skal berøres, deretter vil man få opp en liste over alle enheter i rommene man valgte i steget før. Her kan man bestemme at enheten skal skrus På/Av, settes til en verdi eller ikke berøres. Noen ganger har man behov for å kunne velge at enheter ikke bare skal kunne skru seg PÅ eller AV, men heller at enheter skal stå uendret i den tilstanden de hadde fra før. Et eksempel er om man setter en modus eller kjører en snarvei så vil man kanskje at et lys skal ha den tilstanden den hadde. Logisk nok vil lyset gå på når du velger “PÅ”, velger du “AV” vil det skru seg av, men dersom du velger at enheten ikke skal berøres vil den beholde den tilstanden den hadde, enten om det var “PÅ” eller “AV”.

third_state_opt.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse