Innlæring og assosiasjon av Schneider trådløs bryter

Introduksjon

 

Schneider_Connect_RF.jpg

Futurehome har foreløpig ikke støtte for trådløse Z-Wave brytere. Det er likevel mulig å pare Schneider Connect RF brytere mot en Z-Wave styring som er innlært i systemet, feks dimmer eller av/på styring. Selv om dette er en mulighet så anbefaler vi likevel at dere benytter Elko brytere (eller lignende) direkte koblet mot Z-Wave aktuatorer. Se mer her om vår anbefalte metode for å styre Z-Wave styringer: Lysbrytere og styringer

NB: Oppsett og konfigurasjon er ikke like enkelt som andre produkter i systemet. Futurehome kan heller ikke garantere at denne løsningen vil fungere helt 100%, kunder vil muligens måtte slette og inkludere bryterene på nytt ved en senere anledning når vi får støtte for trådløse brytere.

Man kan kun pare Schneider Connect RF til enheter som er innlært i non-secure modus.

 

Fabrikk resetting:

Schneider_Connect_RF.jpg

 • Sørg for at bryteren er tilbakestilt til fabrikk instillinger. Trykk 3 ganger på øvre plan innenfor 1,5 sekunder, trykk så en fjerde gang men hold knappen inne i ca 5 sekunder til LED lys slukkes. Dette vil nullstille bryteren, all informasjon slettes fra bryteren.

 

Innlæring i Futurehome Smarthub:

 • Gå til Oppsett i Futurehome appen trykk på + legg til Ny Z-Wave enhet , Appen vil nå søke etter en enhet. 
 • Stå rett ved siden av smarthub med bryteren i hånden.
 • Trykk 3 ganger på en av knappene, LED lyset vil begynne å blinke rødt.
 • Når Smarthub finner bryteren vil den indikere Konfigurerer og LED vil lyse/blinke grønt i lengre tid.
 • Appen vil aldri indikere at innlæring er fullført, innlæring vil automatisk avsluttes etter 2 minutter, på dette tidspunkt er bryteren likevel en del av Z-Wave nettverket.

 

Assosiasjon mot en enhet ( eksempel er Fibaro Dimmer 2 )

 • Du må manuelt assosiere en bryter mot den aktuatoren du vil styre, dette gjøres ved å trykke 3 ganger på den vippen du ønsker å pare.
 • Led lys vil lyse, trykk 3 ganger på fysisk bryter tilkoblet S1 eller på funksjonsknappen innenfor 1,5 sekund.
 • Schneider Connect bryter vil nå lyse grønt for å å indikere paring er vellykket.
 • Funksjonprøv bryteren.

Inclusion_options.jpg

Assosiasjon mot en enhet ( eksempel er Fibaro Wall-plug )

 • Du må manuelt assosiere en bryter mot den aktuatoren du vil styre, dette gjøres ved å trykke 3 ganger på den vippen du ønsker å pare.
 • Led lys vil lyse, trykk 3 ganger på Wallplug funksjonsknappen innenfor 1,5 sekund.
 • Schneider Connect bryter vil nå lyse grønt for å å indikere paring er vellykket.
 • Funksjonprøv bryteren.

Man kan pare en vippe mot maks 5 enheter.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse