Qubino Flush 1 Relay - ZMNHAD1 - Av/på bryterstyring 230VAC og 24VDC

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere Qubino Flush Relay

Qubino_0-10v_dimmer_new.png 

Qubino Flush Relay er designet for å kunne installeres i standard veggboks eller hvor som helst hvor man trenger å styre en av/på krets. Enheten lar deg styre enheter AV/PÅ enten via bryter eller trådløst fra Futurehome. Enheten måler effektforbruk på tilkoblet last. Flush Relay kan brukes med både av/på bryter og impuls.

 

Tekniske spesifikasjoner

Forsyning: 110 - 230 VAC, 24 - 30 VDC
Nominell belastningsstrøm: 10 A (230 VAC)
Nominell belastningsstrøm: 10 A (30 VDC)
Driftstemperatur: -10° ~ +40°C

 

Oppkobling

Qubino Flush Relay kan kobles med 230 VAC eller 24 VDC. 

 

Qubino_Flush_Relay_01_NO_opt.png

 

For 230 VAC:

L – Fase leder
N – Nøytral leder
I1 – Inngang for bryter (benyttes også for inkludering mot Smarthub)
I2 – Inngang for bryter eller sensor
I3 – Inngang for bryter eller sensor
Q – Utgang
TS – Tilkobling for digital temperatursensor

 

For 24 VDC:

L – - VDC
N
– + VDC
I1 – Inngang for bryter (benyttes også for inkludering mot Smarthub)
I2 – Inngang for bryter eller sensor
I3 – Inngang for bryter eller sensor
Q – Utgang
TS – Tilkobling for digital temperatursensor

 

For å benytte impulsbryter på inngangen på reléet må parameter 1 settes til verdi 0 (lengde 1).
Les om hvordan man setter parameter her: Z-Wave Konfigurasjoner / Parameter

 

Innlæring

 

 • Velg Oppsett fra menyen, å velg legg til ny Z-Wave enhet. Smarthuben går nå inn i automatisk innlærings modus.

Start_inclusion.png

 

 

 • Skru på spenning til enheten, den vil automatisk lære seg inn i systemet.
 • Dersom den ikke læres inn ved første spennings igangsetting kan man trykke og holde funksjonsknappen i 2 sekunder eller trykke 3 ganger på bryter "I1" inngangen. 
 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

Add_device_Mockup_inc_3_NO.png

 

 • Gi enheten et navn feks “Taklys”
 • Trykk deretter Lagre

 

Funksjonsprøving av enhet

Så snart enheten er inkludert i systemet bør man foreta en kjapp sjekk av den og at den oppfører seg slik den skal. Skru lyset av og på både med bryter og med Futurehome-applikasjonen. 

  

Sletting/ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet
 3. Naviger til bunnen og velg slett
 4. Godkjenn slett enhet, Smarthuben er nå i ekskluderingsmodus
 5. Skru spenning til enheten av så på igjen
 6. Trykk og hold funksjonsknappen i 6 sekunder eller trykk 5 ganger på bryter "I1" inngangen innenfor 3 sek. (dette må skje i de første 60 sekundene etter enheten har skrudd av og på igjen spenning). Enheten blir nå slettet fra smarthub.

 

Dersom den ikke slettes bør enheten kobles ut og flyttes nærmere Smarthub og igangsett ekskludering igjen.

Begynn forfra igjen for å legge den til.

 

Nettbutikk: Qubino Flush Relay

 

Mer informasjon og liste over aller parametere finner du i brukermanual vedlagt nedenfor.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse