Statistikk

Statistikk

Under statistikk kan du gå tilbake i tid for å sjekke strømforbruk, temperatur, fuktighet, lysnivå og aktivitet. Her kan man se statistisk data, time for time, uke, måned og år. Statistikken lar deg se statistikk for hele stedet samlet eller for hvert enkelt rom på stedet. Statistikken oppdateres en gang hver time på etterskudd.

Statistikk_NO.png

Grafen er relativ og har ingen synlig Y akse. For å kunne se verdier må man trykke på grafen der man ønsker å se en verdi.

Forklaring av data:

Man velger selv hva man ønsker å vise på grafen, man kan velge å se alle eller kun utvalgte datatyper. Her er en liten forklaring på hver data type:

  • Strømforbruk vises i (kWh) or endrer oppløsning i grafen basert på maksimum og minimum forbruk.
  • Temperatur vil endre seg dynamisk basert på maksimum og minimum målt temperatur som standard vil den vise 0-50ºC men dersom den går under 0ºC eller over 50ºC vil den dynamisk endre seg.
  • Aktivitet viser registrert bevegelse i rom. Denne har en skala som går fra 0-100%. Dersom du har 10 rom og alle disse 10 registrerer bevegelse kontinuerlig i en hel time vil det være maks aktivitet (100%). Dersom 10 rom registrerer bevegelse kontinuerlig i 30 minutter vil det være 50% aktivitet. Dersom 5 av 10 rom registrerer kontinuerlig bevegelse i 1 time vil det vise 50%.
  • Fuktighet viser rommets relative fuktighet angitt i %. Den viser fuktighet fra 0-100%. Fuktigheten i et rom bør ligge på mellom 20-40%.
  • Lyssyrke viser rommets belysningstyrke i lux. Som standard er den satt til å vise minimum 0 lux og maks 1000 lux. dersom verdien går over 1000 lux vil verdien dynamisk øke. Den kan teoretisk sett øke til over 65 000 lux. Lyset fra månen er under 1 lux, direkte sollys er over 30 000 lux. Et vanlig opplyst kontorlokale bør være ca 400 lux.

Navigasjon

Øverst i vinduet finner man knapper hvor man hurtig kan velge om man skal vise dagens statistikk, 24 timer (dag), uke, måned eller år. Nederst på skjermen har man et lite vindu som viser statistikken for et helt år slik at man lettere kan se hvor man er i året når man ser på detaljnivå slik som dag, uke, måned. Års oversikt navigasjonen lar deg velge et område samt gå frem og tilbake i året. Man kan også sveipe høyre eller eller venstre på selve graven for å navigere fremover eller bakover i tid. "pinch to zoom" er også mulig for å endre oppløsning på grafen og gå fra dag, til uke, måned etc eller motsatt.

Statistikk_navigasjon.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse