Fireangel WST-630 - Kablet røykvarsler for 230V+Z-Wave modul (TEK10)

Fireangel_compilation.png

 

Denne veiledningen vil hjelpe deg med å få innlært din Fireangel røykvarsler mot Futurehome

Ved montering av røykvarsler er det viktig at de plasseres/monteres som anbefalt fra produsent. 

Tips til montering

På installasjoner hvor røykvarsler monteres med vegg/takkboks kan det oppstå falske alarmer pga. trekk som blåser støv inn i røykvarsleren. For å unngå dette er det anbefalt å tette røret som kommer inn i vegg/takboks. Boliger med balansert ventilasjon er spesielt utsatt.

Montasje anbefalinger:

 • 1,5 meter fra ventilasjon
 • Ikke i direkte sollys
 • Unngå plassering på plasser med mye vanndamp 

 

Steg 1 - Deaktiver brannalarm tjenesten

Dersom brannalarm tjenesten er aktiv anbefaler vi å deaktivere denne for å unngå at alt som skal skje under en brannalarm skjer mens man inkluderer en røykvarsler.

Deactivate_service.png

Steg 2 - Klargjør røykvarsleren

Fireangel_open.png

Bruk et flatt skruejern forsiktig for å dele bakplaten fra røykvarsleren

Fireangel_split.png

Steg 3 - Oppkobling

Røykvarsleren trenger 230VAC strømtilkobling, mellom hver varsler som skal delta i seriekoblingen må det trekkes en leder i tillegg til strømtilførselen. Alle varslerene som skal kobles i serie må ha samme tilførsel av 230VAC.

Fireangel_wiring.png

Man kan også benytte standard YT kabelkanal, dersom dette skal brukes kan plast flik fjernes for å koble dette inn mot røykvarsleren.

Steg 4 - Z-Wave modul & innlæring

Fjern batteri "fliken" fra Z_Wave modulen og sett z-wave modulen på radiomodulens plass i røykvarsleren.

Z-Wave_Module.png

 

 

 • Velg Oppsett fra menyen, trykk på +Ny Z-Wave enhet , Smarthub vil starte innlæring og lete etter røykvarsleren

Start_inclusion.png

 • Trykk 3 ganger på funksjonsknappen på Z-Wave modulen

Fireangel_inclusion.png

 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket (dette kan ta opp mot 60 sekunder). Trykk en gang på knappen igjen etterpå for å oppdatere sensor data. Dette gjøres i det rommet sensoren skal stå.

Inclusion_OK.png

 • Gi røykvarsleren et navn feks “Røykvarsler”
 • Angi i hvilket rom den er montert.
 • Trykk deretter Lagre

 

Steg 5 - Montering & test

Monter røykvarsleren fast i monterings braketten dersom sikringen står på vil røykvarsleren nå få fast strøm og lyse grønt. Test eventuelt varsleren ved å holde inne testknappen. Verifiser at Futurehome appen viser at det er registrert brann i det rommet varsleren er montert. Verifiser også at andre varslere koblet i serie med denne starter sin sirene.

Fireangel_test.png

Steg 6 - Aktiver brannalarm tjenesten

Når alle dine Fireangel røykvarslere er montert kan du aktivere brannalarm tjenesten igjen. Dersom du kjører en test av brannalarm tjenesten må du huske på at ingen av sirene i Fireangel vil starte, de starter kun dersom de selv registrerer røyk. Andre sirener du har i systemet vil starte.

Activate_Fire_Alarm.png

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette røykvarsleren fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Sted
 2. Gå så inn på Oppsett
 3. Finn og velg din enhet.
 4. Naviger til bunnen og velg Slett
 5. Godkjenn Slett enhet
 6. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus
 7. Trykk tre ganger på samme knapp som ved innlæring

 

Begynn forfra igjen for å legge den til. 

 

Tips

 • Dersom du jobber med støv, maling, spraylakkering eller andre ting i samme rom som Fireangel røykvarsler bør man enten fjerne varsleren fra rommet eller tildekke den. I forpakningen følger det med et plast deksel man kan benytte til dette formålet.
 • Dersom du vet at det er fare for at røykvarsleren kan gå av men situasjonen er under kontroll kan man trykke på test knappen en gang og varsleren vil deaktiveres i 10 minutter.
 • Varsleren bør støvsuges med svak styrke og børste for å unngå feilvarsling grunnet støvoppsamling.Fireangel_tips.png

 

Nettbutikk: Fireangel røykvarsler & Z-Wave Modul

 

Fireangel WST-630 ( SM-F-NEU) brukermanual:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse