Sikkerhet

Sikkerhet

Sikkerhet siden gir deg en oversiktlig status på sikkerheten i huset ditt. Er ytterdøren åpen? Hvor mange vinduer er åpne? Hvor mange rom er det bevegelse i? Alle dørlåser, garasjeport åpnere og lignende vil dukke opp i dette vinduet. For å gå tilbake til dashbord trykker du på pilen i venstre hjørne.

Sikkerhet.png

 

Sikkerhet i systemet kategoriseres i tre forskjellige tilstander; Ikke sikret, Delvis sikret og Sikret. Disse tilstandene forandrer seg basert på alle sensorer og enheter du har i hjemmet i forhold til hvilken modus hjemmet står i.

Sikret

Security_Mockup_04_NO.png

Tilstanden for sikkerhet kan være "sikret" i alle moduser.

 • Alle dører og vinduer må være låst og sikret
 • Alle dører må være lukket
 • Ingen rom kan ha bevegelse
 • Garasjeporter må være lukket.

Delvis sikret

Security_Mockup_05_NO.png

Tilstanden for sikkerhet kan være "delvis sikret" i alle moduser foruten ferie.

 • Låser er ulåst
 • Dører eller vindu er åpne
 • Bevegelse registrert
 • Garasjeport åpen

*Åpne dører mens bortemodus eller nattmodus er aktiv gir "Ikke sikret"

*Ulåst dør mens bortemodus eller nattmodus er aktiv gir "Ikke sikret"

* Bevegelse i rom ved bortemodus gir "Ikke sikret"

* Garasjeport som står åpen i bortemodus eller nattmodus gir "Ikke sikret"

Ikke sikret

Security_Mockup_06_NO.png

Tilstanden for sikkerhet kan være "Ikke sikret" i alle moduser foruten Hjemme.

 • Låser er ulåst
 • Dører eller vindu er åpne
 • Bevegelse registrert
 • Garasjeport åpen

* Bevegelse i rom gir "Delvis sikret" i nattmodus.

* Åpne viduer i bortemodus eller nattmodus gir "Delvis sikret"

 

Siden for sikkerhet lister opp alle sensorer som har noe med sikkerheten på stedet og gjøre:

 • Låser
 • Dører
 • Vinduer
 • Bevegelse
 • Garasjeporter

La_ser.png

IDLock dørlås

IDLock dørlås lar deg låse opp, låse igjen samt aktivere og deaktivere Smekklås funksjonen. Dørlåsen indikerer også om selve døren står åpen eller om den er lukket inntil.
Når smekklås funksjon er aktiv vil dørlåsen automatisk låses når døren lukkes. Dersom Smekklås deaktiveres vil den holdes opplåst neste gang døren lukkes inntil på nytt.
IDLock har en innebygget sikkerhetsfunksjon som gjør at den låses automatisk etter 5 sekunder dersom døren ikke fysisk åpnes etter den har blitt låst opp.

Aeotec garasjeport styring

Garasjeport styringen lar deg Åpne, lukke og stoppe garasjeporten. Styringen viser status på porten til enhver tid uavhengig om porten blir styrt fra Futurehome eller fra portens egne portåpner. Statusene som vises er Åpen/Lukket, Åpner/Lukker eller ukjent. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse