Brannalarm

Fire_alarm_modal.jpg

Å bli varslet når alarmen går er en god trygghet å ha, men hva om ditt smarthus kunne gjort enda mer i de minuttene det virkelig teller? Med Futurehome sin tjeneste for brannalarm vil systemet gjøre alt det kan for å begrense skadene og bistå med evakuering dersom uhellet først skulle skje. Systemet kan nå automatisk skru av alle apparater i husstanden, deaktivere smekklås, skru på all belysning, aktivere sirener og holde vannkranen åpen selv med vann på gulvet slik at brannslangen ikke går tom. Appen gir deg raskt en oversikt over hvilke rom det er registrert røyk i, samt en oversikt over andre viktige hendelser.

Du kan enkelt skru av sirener ved falsk alarm eller ringe rett til nødetatene ved en faktisk hendelse. Du kan også tilpasse hvilke tiltak tjenesten for brannalarm skal ta under oppsett og aktivering av brannalarmen under “Alarmer”.

Aktivering og tilpasning
Alarmen er aktivert som standard, men den kan deaktiveres og aktiveres ved behov.

For å aktivere alarmen må man inn på "Setup" - "Alarmer" - "Brannalarm" og så trykke på "aktiver tjenesten" dersom den ikke er aktivert.

Når tjenesten er aktivert kan man selv velge hva som skal skje med lys, apparater, låser, sirene osv. Som standard er alle lys og sirene satt til å gå på, alle apparater og varme satt til å gå av mens dørlåsen er satt til å deaktivere autolås.

Firealarm_setup_opt.png

Når du har tilpasset hva som skal skje ved en eventuell brann kan du teste brannalarmen for å verifisere at alt fungerer slik som tiltenkt. Når du trykker på "Test alarm" vil det dukke opp et vindu som lar deg bekrefte at du faktisk ønsker å teste brannalarmen. Husk at når du tester vil alle sirener som er satt til å gå på begynne å pipe. Man kan også starte brannalarmen fra testknapp på selve detektoren. For Popp røykvarsler må man holde inne i ca 3 sekunder mens på Fibaro Smoke sensor må man holde knappen inne i ca 6 sekunder. For systemet vil bruk av testknapp tolkes som en faktisk røykdeteksjon så appen vil ikke indikere at det er en test, den vil indikere med å fortelle hvor det detekteres røyk.

Firealarm_setup_test_opt.png

Ved endt test må du manuelt går tilbake å tilbakestille alle lys, apparater, låser og varme. Dersom du har Multireg termostat må du fysisk skru på termostaten på midtre knapp på den eller gå inn på setup på enheten og sette termostatmodus til "Varm".

Fire_alarm_2_opt.png

Under en faktisk hendelse vil brannvinduet ta kontroll over hele appen, man kan skru av sirener, avstille alarmen ved å trykke "Falsk alarm", bekrefte alarmen eller ringe nødetatene. Når noe bekrefter en alarm vil andre med tilgang til stedet se i loggen at det er en bekreftet hendelse. Loggen vil liste opp hendelser relevant for en brann slik som høy temperatur, deteksjon av brann i andre rom, vinduer eller dører som åpnes, rom med bevegelse, dørlåser osv.

Dersom man trykker på "Falsk alarm" og en detektor i hjemmet på ny registrerer røyk vil brannalarmen dukke opp på nytt. Man kan heller ikke deaktivere alarmen dersom en detektor fortsatt registrerer røyk.

Litt om produktene

Fire_Alarm_Mockup_02_NO.png

Fibaro røykvarsler er en batteridrevet enhet, det er ikke mulig å aktivere sirenen i sensoren. Den aktiveres kun dersom den selv registrerer røyk. Dersom en Fibaro røykvarsler detekterer røyk må man manuelt skru av sirenen på selve enheten, det kan ikke gjøres fra appen.

 

Popp røykvarsler med sirene er en røykvarsler med mulighet for drift av en ekstern strømforsyning hvor batteriet kan brukes som backup. Varsleren har innebygget seriekobling, denne deaktiveres av Futurehome og erstattes med Futurehome sin seriekobling. Dette gjøres da Popp sin interne funksjon for seriekobling varsler om brann i alle rom hvor detektoren er plassert. Ved å bruke Futurehome sin seriekobling er det kun sensoren som faktisk registrerer røyk som varsler.
Når man bytter batteri på denne sensoren må brannalarmtjenesten midlertidig deaktiveres. Dette da Popp røykvarsler sender signal om brann når et batteri settes inn i sensoren, sensoren vil umiddelbart avstille "brannsignalet" men systemet vil tolke dette som en faktisk hendelese; lys, apparater, sirener, varme etc vil derfor kjøres i henhold til hva de er satt til i brannalarmtjenesten. Benytt følgende prosess ved batteribytte:

  1. Deaktiver alarmtjenesten
  2. Skift batterier i sensorer som krever nytt batteri
  3. Test hver røykvarsler og påse at systemet registrerer testknapp etter batteribytte
  4. Aktiver brannalarmtjenesten igjen.

 

Varsling

Pushvarsling av brannalarm er aktivert som standard. Det er kun eieren av et sted som kan deaktivere selve brannalarmtjenesten, men du som bruker kan velge å ikke abonnere på pushvarsling om brann. Dette gjøres under setup for push varsling, les mer om pushvarsling her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse