Aeotec - Garage Door Controller - ZW062-C - Garasjedørstyring med portsensor

Innledning

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere Aeotec styring for garasjeport. 

Garagebox.png

Start installasjonen med å lære inn styringsenheten i Futurehome Smarthub, før den monteres.

 

Innlæring

Innlæring bør gjøres i nærheten av Smarthub.

 • Koble strøm til styringsenheten

aeotec_garage_door_power.png

 • Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.

Aeotec_garage_inc_1_NO.png

 • Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.

Aeotec_garage_inc_2_NO.png

 • Trykk en gang på Z-Wave knappen på styringsenheten.
 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket, og LED-lyset vil slutte å blinke.

Aeotec_garage_inc_3_NO.png

 

NB: Hvis inkludering mislykkes vil lyset fortsette å blinke, og innlæringsprosessen må gjentas.

 

Etter at styringsenheten er innlært kan utstyret monteres.

 

Montering

Start med å finne ut hvor enheten skal plasseres. Enheten kan kobles på eksisterende garasjeportåpner (vanligvis ringeklokke eller impulsbryter). "Switch Button", knappen på styringsenheten kan også brukes til å styre porten.

aeotec_garage_door_overview.png

 

 • Pakken inneholder alt som trengs til montering. Det anbefales å skru fast tilt-sensoren i porten.

aeotec_garage_door_content.png

 

Innhold i pakken:

 1. Kontrollenhet
 2. Tilt-sensor
 3. 5VDC adapter
 4. USB-kabel
 5. Ledninger til garasjeport
 6. Skruer (6 stk)
 7. Festebrakett
 8. Koblingsklemmer
 9. Dobbelsidig teip

 

 • Skru fast festebraketten der hvor kontrolleren skal festes.

festebraketten.png

 • Åpne tilt-sensor, og skru fast braketten øverst på garasjeporten. På den måten registrerer systemet med engang porten går opp.

tilt_sensor.png

 • Husk å ta ut isolasjonsteip fra tilt-sensor før den monteres

isolasjonsteip.png

tilt_sensor_position.png

 

 • Koble styringsenheten til garasjeporten eller bryteren, og sett på spenning.

aeotec_garage_door_wire.png

 

 • Porten er nå klar til kalibrering.

 

Kalibrering

NB: Kjør porten ned før kalibrering startes.

NB: Styringsenheten har en veldig høy alarm når porten kjøres opp og ned.

 • Velg garasjeporten i Setup, og trykk Start kalibrering

Aeotec_garage_Mockup_calibration_1_NO.png

 • Les nøye gjennom informasjonen før kalibrering startes.
 • Under kalibrering må porten manuelt kjøres opp og så ned igjen (bruk knappene i appen).
 • Når kalibrering er ferdig, trykk på "Ferdigstill kalibrering". Test deretter at status oppdateres som den skal, ved å kjøre porten opp og ned noen ganger.

Aeotec_garage_Mockup_calibration_2_NO.png

 • Etter porten er kalibrert kan lyden (sirenen) deaktiveres.

Aeotec_garage_Mockup_sound_NO.png

 

Feil (ingen) status på garasjeport

Hvis status på port ikke oppdateres i app, kan det hende at tilt-sensor må læres inn på styringsenheten igjen. Det gjøres på følgende måte:

 1. Lukk porten
 2. Trykk og hold den store knappen på styringsenheten i 5 sekunder.
 3. Styringsenheten går inn i paringsmodus, dette vises ved at LED-lyset på baksiden blinker ca. en gang i sekundet.
 4. Trykk på "Tamper" knappen på tiltsensoren.
 5. Lyset på garasjestyringen vil slutte å blinke hvis paringen er vellykket.

 

Sletting/ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus.
 6. Trykk en gang på Z-Wave knappen på garasjeportstyringen.

 

Dersom den ikke slettes bør enheten kobles ut og flyttes nærmere Smarthub og igangsett ekskludering igjen.

Begynn forfra igjen for å legge den til. 

 

Nettbutikk: Aeotec Garage Door Controller

 

Brukermanual

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse