Fibaro - Roller Shutter - FGR221 - Motorstyring 230VAC

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere Fibaro Roller Shutter

fibaro-blindroller-shutter-fgr-222-z-wave.jpg 

Fibaro Roller Shutter brukes til motorstyring av persienner, markiser, screens, rullegardin, gitter, port og lameller.

 

Installasjon av enhet

Fare for støt!

 • Feil oppkobling av denne enheten kan i værste fall føre til brann eller at man kan få støt.
 • Installasjon må foretas av sertifisert elektriker godkjent av installatør.
 • Lover og forskrifter for installasjon i elektriske anlegg må følges.
 • Enheten har strømførende komponenter når lasten er avskrudd.
 • All vedlikehold må utføres på en isolert kurs. 

 

Støttede laster: 110-240VAC
Resistive laster: 4,2A
Induktive laster:1,7A

 

Oppkobling

Fibaro_FGR221_NO.png

L – Fase leder
S1 – Tilkobling for bryter 1 (benyttes også for inkludering mot Smarthub)
S2 – Tilkobling for bryter 2
Sx – Tilkobling for forsyningen av tilkoblet bryter (L)
N – Tilkobling for nøytral leder
B – Funksjonsbryter Benytes for inkludering/eksludering og navigering i enhetens innebyggede funksjonmeny


Typisk kobling

fibaro_shutter_wire.png

 

NB: Hvis motoren går motsatt vei etter montering og kalibrering, må Q1 og Q2 byttes om.

 

Innlæring

Påse at enheten har spenning før du starter innlæring mot Smarthub.

 • Velg Oppsett fra menyen, gå inn og velg rommet sensoren skal plasseres i.

Add_device_Mockup_inc_1_NO.png

 • Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.

Add_device_Mockup_inc_2_NO.png

 

 • Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. 
 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

Add_device_Mockup_inc_3_NO.png

 • Gi enheten et navn feks “Markise”
 • Angi i hvilket rom den er montert.
 • Trykk deretter Lagre

Fibaro_Roller_shutter_Mockup_NO.png

NB: Før motoren kan styres må motor og Fibaro enheten kalibreres.

 • Først må endestopp på motor være kalibrert, dette gjøres vanligvis av montør eller leverandør.
 • Når endestopp på motor er kalibrert, kan kalibrering av Fibaro Roller Shutter 2 startes. 

 

Kalibrering

 • Velg Start kalibrering under innstillinger til enheten. Les nøye gjennom advarselen og forklaringen.

Fibaro_roller_shutter_Mockup_calibration_NO.png

 

 • Systemet starter nå kalibreringsprosessen og vil kjøre motoren helt opp, ned og helt opp igjen.
 • Trykk Ferdigstill kalibrering når prosessen er ferdig.
 • Verifiser at kalibreringen er fullverdig ved å kjøre motoren fra 0 til 100% noen ganger.

 

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet.
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus.
 6. Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen.

 

Dersom den ikke slettes bør enheten kobles ut og flyttes nærmere Smarthub og igangsett ekskludering igjen.

Begynn forfra igjen for å legge den til. 

Nettbutikk: Fibaro Roller Shutter 2

 

Fibaro Roller Shutter 2 brukermanual:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse