Rom

Rom

Dashbordet og styringene som er tilgjengelig der er laget for å enkelt samle all nyttig informasjon på en fin og oversiktlig måte for sikkerhet, belysning, varme, apparater og energi. Noen ganger ønsker man fremdeles å finne denne informasjonen fordelt på ulike rom i huset. Man kan fortsatt gjøre dette ved å benytte seg av Rom. Ved trykke på ROM i bunnmenyen vil man få en oversikt over alle husets rom.

Rooms.png

 

Først vil man kunne se en forenklet oversikt over alle enheter i hvert rom for stedet. Dersom man ønsker å betjene enhetene i et rom eller se nærmere på sensorer i et rom kan man trykke på "kortet" for et rom og et nytt vindu med alle enhetene i det rommet vil dukke opp. her har man full kontroll på alle enheter og sensorer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse