Qubino - Flush Shutter DC - ZMNHOD1 - Motorstyring, lavvolt DC

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere Qubino Flush Shutter DC

Qubino_flush_shutter.png

Qubino Flush Shutter DC brukes til motorstyring av persienner, markiser, screens, rullegardin, gitter, port og lameller.

 

Installasjon av enheten

 1. Isoler strømkretsen ved å skru av sikringen.
 2. Koble opp enheten i henhold til en av oppkoblingsanvisningene som samsvarer med ditt anlegg.
 3. Dobbeltsjekk og verifiser oppkobling og at alle ledere er skikkelig tilskrudd. (skru ikke på spenning på enheten før Futurehome Smarthub står i innlæring.

 

wire_diagram.png 

 

Kobling for 12 -24 VDC:

 • +, +VDC (12 - 24VDC)
 • -,  -VDC (0V)
 • Q1, Utgang for motor OPP (åpne)
 • Q2, Utgang for motor NED (lukke)
 • I1, Inngang for bryter OPP (åpne)
 • I2, Inngang for bryter NED (lukke)
 • TS, Inngang for digital temperatursensor.

 

NB: Hvis motoren går motsatt vei etter montering og kalibrering, må Q1 og Q2 byttes om.

 

Innlæring

 • Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.

Select_room.png

 • Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.

Start_innl_ring.png

 • Skru på spenning til enheten, den vil automatisk lære seg inn i systemet.
 • Dersom den ikke læres inn ved første spennings igangsetting kan man trykke og holde funksjonsknappen (S) i 2 sekunder eller trykke 3 ganger på bryter "I1" inngangen. 

service_button.png

 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

Success.png

 

 • Gi enheten et navn feks “Markise”
 • Angi i hvilket rom den er montert.
 • Trykk deretter Lagre

Save_markise.png

NB:

Før motoren kan styres må motor og Qubino enheten kalibreres.

 • Først må endestopp på motor være kalibrert, dette gjøres vanligvis av montør eller leverandør.
 • Når endestopp på motor er kalibrert, kan kalibrering av Qubino Roller Shutter startes. 

 

 

Kalibrering

 • Velg Start kalibrering under innstillinger til enheten. Les nøye gjennom advarselen og forklaringen.

start_kalibrering.png

 • Systemet starter nå kalibreringprosessen og vil kjøre motoren helt opp, ned og helt opp igjen.
 • Trykk Ferdigstill kalibrering når prosessen er ferdig.
 • Verifiser at kalibreringen er fullverdig ved å kjøre motoren fra 0 til 100% noen ganger.

 

Sletting / Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet.
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus.
 6. Skru spenning til enheten av så på igjen.
 7. Trykk og hold funksjonsknappen i 6 sekunder eller trykk 5 ganger på bryter "I1" inngangen innenfor 3 s (dette må skje i de første 60 sekundene etter enheten har skrudd av og på igjen spenning). Enheten blir nå slettet fra smarthub.

Dersom den ikke slettes bør enheten kobles ut og flyttes nærmere Smarthub og igangsett ekskludering igjen.

Begynn forfra igjen for å legge den til. 

 

Nettbutikk: Qubino Flush Shutter

 

Qubino Flush Shutter DC brukermanual:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse